Til forsiden

TV 2 – en kommersiell allmennkringkaster

Om vårt oppdrag som landets eneste kommersielle allmennkringkaster.

TV 2s nyhetssendinger har alltid vært kjernen i vårt tilbud. Vi sier ofte at samfunnsoppdraget er «vårt DNA», det er her vår historie startet i 1992. I en verden med et fragmentert medielandskap, hvor man selv må kunne skille falske nyheter fra ekte, er norsk redaktørstyrt nyhetsdekning med høy troverdighet viktigere enn noen gang.

Slik leverte vi som kommersiell allmennkringkaster i 2023.

TV 2s profil gjennom mer enn 30 år er basert på prinsippene for allmennkringkasting. Det betyr at vi planlegger et sendeskjema som sikrer at seerne blir eksponert for innhold de normalt ikke ville oppsøkt av seg selv. I en tid hvor algoritmer styrer stadig mer av innholdskonsumet og gir deg mer av det samme, er det helt avgjørende at allmennkringkasterne fortsetter å eksponere seere og lesere for variert innhold.

Vårt mål er at TV 2 skal bety noe for hele Norge, og at alle som bruker tid på TV 2s programmer skal oppleve at de sitter igjen med noe og ikke er likegyldige til det de har sett. Når våre historier gjør at seerne blir vekket og utfordret til å tenke i nye baner, så er det fordi vi treffer deres virkelighet. Dette er en effekt av allmennkringkasteravtalen, men også av redaksjonelle valg vi tar.

Vi har siden vår oppstart i 1992 levert på oppgaven som kommersiell allmennkringkaster, og TV 2 Direkte er vår allmennkringkasterkanal. Som kommersiell allmennkringkaster har vi daglige nyhetssendinger og satser på norsk film og underholdning for barn og vokse. Vi skal også vise ulike programmer som skal være interessant for det mangfoldet av nordmenn vi er til for. Nyheter og programmer vi leverer som kommersiell allmennkringkaster, gjøres bredt tilgjengelig på TV 2 Direkte og på TV 2 Play.

Norskspråklige programmer

%
TV 2 leverte 54 % norskspråklige programmer i 2023.

Arbeidssted Bergen

%
58 % av redaksjonelt ansatte engasjert i nyhetssendingene har Bergen som arbeidssted.

Barne-TV

timer
119 timer barne-TV på norsk

Nyheter

timer
410 timer direktesendte nyheter på TV 2 Direkte

Rapporten, som ble overlevert til Medietilsynet fredag 29. mars, er en redaksjonell oppsummering av hvordan TV 2 har levert på kravene i avtalen med staten, som dekker merkostnader opp til 135 millioner i året. Avtalen vektlegger særlig norskprodusert innhold, nyheter og tilstedeværelse utenfor Oslo.

– Det at TV 2s hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjonen ligger i Bergen, beriker mediemangfoldet og gir TV 2 et annerledes perspektiv enn de øvrige riksmediene. Det bidrar også til at både medieklyngen og Bergen som teknologiby stadig vokser og utvikler seg. Den har en unik internasjonal posisjon, som gir store ringvirkninger langt utenfor byens og landets grenser, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

TV 2 overoppfylte gjennom året kravene til bemanning i Bergen, det såkalte 50-prosentkravet. TV 2 investerte også over en halv milliard i oppdraget som allmennkringkaster. Totalt ble 527 millioner kroner brukt til å lage nyhetssendinger på TV 2 Direkte, norsk film og drama og programmer for barn og unge.

Bak kamera i nyhetsstudioetBak kamera i nyhetsstudioet
Hovedkontor i Bergen

Bak kamera på Kompani LauritzenBak kamera på Kompani Lauritzen
Norskprodusert innhold

– Teknologien og globaliseringen gjør internasjonalt innhold mer tilgjengelig, og de internasjonale teknologiselskapene vinner stadig mer av folks oppmerksomhet. Samtidig produserer de globale plattformene i liten grad norsk eller journalistisk innhold, og hva som formidles til hver og en av oss styres i stor grad av algoritmer. Allmennkringkasterne er en viktig motvekt til det. Det ligger i kjernen av allmennkringkasteroppdraget å eksponere seerne for variert norsk innhold, nyheter, aktualitet og meningsmangfold. Vi skal skape innhold som bidrar til å forstå samfunnet vi alle er en del av, sier Sandnes.

Regnskapet viser at TV 2 på hovedkanalen sendte 410 timer direktesendte nyheter, dobbelt så mange nyhetstimer som allmennkringkasteravtalen krever. I tillegg kommer sendingene på TV 2 Nyheter, som de siste årene har etablert seg som en av de største TV-kanalene i Norge.

– Som allmennkringkaster skal vi kombinere samlende, folkelig innhold med bred og balansert nyhetsjournalistikk. Vi skal tilrettelegge for meningsmangfold og skape samfunnsdebatt, men også skape felles referanser og være en samlende kraft. Det er en stor og viktig oppgave, som vi i TV 2 går på jobb for å levere på hver dag, sier Sandnes.

Trykk her for å lese mer om hva TV 2 leverte i 2023.
Trykk her for å lese mer om hva TV 2 leverte i 2022.
Trykk her for å lese mer om hva TV 2 leverte i 2021.