TV 2Til forsiden
Om TV 2

TV 2 – en kommersiell allmennkringkaster

Om vårt oppdrag som landets eneste kommersielle allmennkringkaster.

TV 2s nyhetssendinger har alltid vært kjernen i vårt tilbud. Vi sier ofte at samfunnsoppdraget er «vårt DNA», det er her vår historie startet i 1992. I en verden med et fragmentert medielandskap, hvor man selv må kunne skille falske nyheter fra ekte, er norsk redaktørstyrt nyhetsdekning med høy troverdighet viktigere enn noen gang.

Slik leverte vi som kommersiell allmennkringkaster i 2021.


TV 2s profil gjennom 30 år er basert på prinsippene for allmennkringkasting. Det betyr at vi planlegger et sendeskjema som sikrer at seerne blir eksponert for innhold de normalt ikke ville oppsøkt av seg selv. I en tid hvor algoritmer styrer stadig mer av innholdskonsumet og gir deg mer av det samme, er det helt avgjørende at allmennkringkasterne fortsetter å eksponere seere og lesere for variert innhold.

Vårt mål er at alle som bruker tid på TV 2s programmer skal oppleve at de sitter igjen med noe, og ikke er likegyldige til det de har sett. Når våre historier gjør at seerne blir vekket og utfordret til å tenke i nye baner, så er det fordi vi treffer deres virkelighet. Dette er en effekt av allmennkringkasteravtalen, men også av redaksjonelle valg vi tar fordi vi ønsker å gjøre noe mer enn det som er strengt nødvendig for å hente de kommersielle inntektene.

Vi har siden vår oppstart i 1992 levert på oppgaven som kommersiell allmennkringkaster, og TV 2 Direkte er vår allmennkringkasterkanal. Som kommersiell allmennkringkaster har vi daglige nyhetssendinger og satser på norsk film og underholdning for barn og vokse. Vi skal også vise ulike programmer som skal være interessant for det mangfoldet av nordmenn vi er til for. Nyheter og programmer vi leverer som kommersiell allmennkringkaster, gjøres bredt tilgjengelig på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

Norskspråklige programmer

%
TV 2 leverte 52 % norskspråklige programmer i 2021.

Arbeidssted Bergen

%
59 % av redaksjonelt ansatte engasjert i nyhetssendingene har Bergen som arbeidssted.

Barne-TV

timer
105 timer barne-TV på norsk

Rapporten, som ble overlevert til Medietilsynet torsdag 31. mars, er en redaksjonell oppsummering av hvordan TV 2 har levert på kravene i avtalen med staten, som dekker merkostnader opp til 135 millioner i året. Avtalen vektlegger særlig norskprodusert innhold, nyheter og tilstedeværelse utenfor Oslo.

– TV 2s tilstedeværelse i Bergen, beriker mediemangfoldet og gir TV 2 et annerledes perspektiv enn de øvrige riksmediene. Det bidrar også til at medieklyngen i byen stadig vokser og utvikler seg. Den har en unik internasjonal posisjon, som gir store ringvirkninger langt utenfor Bergen by, sier Sandnes.

Mediehuset overoppfylte gjennom året kravene til bemanning i Bergen, det såkalte 50-prosentkravet. TV 2 investerte også mer enn noensinne i nyheter, film og drama i 2021. Totalt har TV 2 inngått investeringsforpliktelser for over en halv milliard kroner i norsk innholdsproduksjon gjennom året.

Hovedkontor i Bergen
Norskprodusert innhold

– Som allmennkringkaster skaper TV 2 ringvirkninger og meravkastning. Dersom allmenkringkastere taper terreng i kampen om seernes oppmerksomhet med globale aktører, taper også den hjemlige debatten, det norske språket og den norske kulturen. Derfor er de så viktig at oppdraget utvikles videre, i takt med tiden og teknologien, sier Sandnes.

Regnskapet viser at TV 2 på hovedkanalen sendte 398 timer direktesendte nyheter, dobbelt så mange nyhetstimer som allmennkringkasteravtalen krever. I tillegg kommer sendingene på Nyhetskanalen, som gjennom 2021 har etablert seg som Norges fjerde største TV-kanal. I sum nådde TV 2 over 900.000 nordmenn daglig med TV-nyheter.

– Vi ser at nordmenn samler seg rundt TV, spesielt under store nyhetshendelser. Det gjelder også på nye flater og er like tydelig i år. Da vi begynte å se konturene av en hverdag uten pandemi, ble vi kastet ut i ny usikkerhet av Russlands invasjon av Ukraina. De har også erklært krig mot frie, uavhengige medier, sier Sandnes.

Trykk her for å lese mer om hva TV 2 leverte i 2021.