Til forsiden
Om TV 2

Egmont

TV 2 er en del av Egmont, og er derfor søsterselskap med både forlaget Cappelen Damm og kinoselskapet Nordisk Film.

Egmont er et ledende nordisk mediekonsern, som lever for å skape og fortelle sterke historier; We bring stories to life. På tvers av plattformer når Egmont ut med historier til millioner av mennesker, gjennom agendasettende journalistikk, nyheter, Oscar-vinnende filmer og et hav av bøker, magasiner og spill.

Egmonts virksomhet omfatter e-handel, PC- og TV-spill, markedsførings- og innholdsbyråer, publisistvirksomhet, trykkeri, og film- og TV-produksjon. Det er den brede porteføljen, teknologikompetansen og ekspertisen innen historiefortelling som gjør Egmont til et moderne mediekonsern. Med stor innovasjonskraft og kreativitet videreforedler Egmont sin kjernevirksomhet til å møte brukerens ønsker, krav og behov, uansett hvilken plattform de benytter.

Sterke historier og sosialt ansvar i over 100 år


Historien om Egmont starter i 1878, med Egmont Harald Pettersen. Det er fortellingen om en entreprenør med hjertet på rett sted, som bygde et moderne trykkeri med tilhørende publisistvirksomhet. Når Egmont Harald Petersen dør i 1914, er hans siste ønske at en del av selskapets overskudd skal gis til veldedige formål. I 1920 blir derfor livsverket hans omdannet til et fond med dobbelt formål: å utvikle medier og støtte utsatte barn, unge og familier.

Egmont-konsernet er også i dag en stiftelse, hvor overskuddet fra selskapene blir gjeninvestert til å utvikle moderne medier, og støtte barn og unge. Som en del av Egmont, bidrar TV 2 til at Egmont hvert år donerer nærmere 100 millioner kroner til veldedige formål for barn og unge. Egmont støtter blant formål som styrker fosterbarns oppvekst, hjelper ordblinde barn og unge, utsatte småbarnsfamilier og en god skolegang for alle barn. Målet er at alle barn og unge skal få den hjelpen de trenger til å fullføre grunnskolen, og nå sine drømmer.

Historien om Egmont er historien om et gründerselskap som har vokst fra trykkerivirksomhet, til publisist av magasiner og bøker, til å være et av de største mediekonsernene i Norden. Fokuset har hele veien vært å skape sterke historier, og gi tilbake til samfunnet.

Besøk Egmonts egne hjemmesider her.