Til forsiden

Fakturering til TV 2

Informasjon til våre leverandører om fakturering til TV 2.

For at din faktura skal få raskest mulig behandling, er det viktig at faktura utstedes til korrekt selskap, og at den er merket med rett organisasjonsnummer.

TV 2 AS krever at alle våre leverandører sender oss elektronisk faktura i EHF-format.

TV 2 AS
Organisasjonsnummer:
979484534

Fakturaadresse

TV 2 AS
Postboks 7222
5020 Bergen

Mer om EHF og elektroniske fakturaer

En elektronisk faktura er en faktura som utstedes, formidles og behandles elektronisk.

Elektronisk Handelsformat (EHF) er standarden for elektronisk utveksling av faktura og kreditnota i Norge.

NB! PDF-fil av fakturaen sendt på e-post til oss, er ikke å regne som elektronisk faktura.

Slik sender du elektronisk faktura

Som leverandør må du være tilknyttet et aksesspunkt eller bruke en portal (f.eks. bank) for å kunne sende elektronisk faktura i EHF-format. En faktura overføres fra avsender til mottaker via aksesspunkt.

TV 2 AS benytter EHF- etter Difi-standard med Unit4 som aksesspunkt.

Om du allerede har etablerte løsninger for elektronisk fakturering i EHF, kan du selvfølgelig benytte disse og kan allerede sende faktura til TV 2 AS.

Dersom dere sender faktura som inneholder feil, vil vi gi beskjed om retting pr e-post.

Retting må skje innen angitt frist, i motsatt fall vil faktura bli slettet.


Merking av faktura med fakturanummer og rekvisisjonsnummer

Rekvisisjonsnr (PO) eller fakturareferansenr samt bestillers navn skal være påført faktura. Dersom denne informasjonen mangler klarer vi ikke å verifisere, godkjenne og betale fakturaen.

TV 2 AS benytter "fakturareferansenummer" eller "rekvisisjonsnummer" som referanse på fakturaen, og i EHF skal det plasseres i følgende felt/dataelement:

Skal plasseres i "Deres referanse" i EHF-fakturaen:

(AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID)

Fakturareferansenr består av 6 siffer.

Skal plasseres i "Deres ordrenummer" i EHF fakturaen.

(OrderReference/ID)

Rekvisisjonsnummer består av 7 siffer.


Betalingsbetingelser og sikkerhet

TV 2 AS har 30 dagers betalingsbetingelse for inngående faktura, hvis ikke annet er avtalt.

Med bakgrunn i IT-sikkerhet og utfordringer knyttet til svindelforsøk forbeholder TV 2 AS seg retten til å avvise alle krav mottatt som lenker til eksterne nettsider.

Herunder også eventuelle inkassokrav oppstått med bakgrunn i at opprinnelig faktura er forsøkt sendt som en ekstern lenke.

Hvis kravene ikke er oppfylt vil fakturaen settes på vent til vi har mottatt riktig informasjon.


Faktura via e-post

Kan dere ikke utstede faktura i EHF-format, kan faktura inntil videre sendes per e-post til:

faktura@tv2.no

Krav til faktura via e-post:

  • Faktura må sendes i formatene PDF eller TIFF.
  • Faktura skal inneholde en sekssifret fakturareferanse, samt bestillers navn, eller PO om det er innskjøpsordre.
  • Vedlegg til faktura skal være i samme PDF-fil som faktura.

Information in English

In order for your invoice to be processed as quickly as possible, it is important that the invoice is issued to the correct company, and that it is marked with the correct organization number.

TV 2 AS organization No: 979484534

Invoice requirements

  • Invoices by mail must be sent in a PDF or TIFF file.
  • The invoice must contain a six-digit reference number, as well as customers name, or PO if it is a purchase order.
  • Attachments to invoices must be in the same PDF file as the invoice.
  • For security reasons we will not accept invoices and/ or payment reminders as a link.

If the requirements are not met, the invoice will be put on hold until we have received the missing information.

Invoicing address

TV 2 AS
Postbox 7222
5020 Bergen
Norway

Invoicing e-mail

invoice@tv2.no