Til forsiden
Produksjon

GPO forandrer kringkastingens fremtid

- Prosjektet er et stort skritt fremover for TV 2 og er en inspirasjon for hele bransjen.

Bilde av TV 2-ansatt i arbeid i hovedkontrollromBilde av TV 2-ansatt i arbeid i hovedkontrollrom

GPO (Greenfield Playout) - prosjektet har transformert TV 2.

La oss ta et eksempel:

Med vår gamle arbeidsflyt måtte fem ansatte jobbe fulltid i åtte måneder for å kontrollere 1000 timer med innhold.

I det nye systemet trengs bare tre ansatte i 14 dager for kontrollere samme mengde innhold. Vi har integrert alle arbeidsflyter for lineær og ikke-lineær i alle driftsfunksjoner - fra planlegging og levering av innhold til utspilling og publisering, både teknologisk og organisatorisk.

Største noensinne

Dette prosjektet startet som et tradisjonelt IT-prosjekt, men etter fire år har det blitt det største transformasjonsprosjektet TV 2 noensinne har fullført, der målet har vært å fullstendig fornye vår innholdshåndtering. Det er et digitalt transformasjonsprosjekt med fokus på å bygge og bruke ny teknologi, men også å transformere arbeidsflyter og endre måten vi gjør vårt daglige arbeid.

De forretningsmessige målene våre var en opex-kostnadsreduksjon på 30%, raskere publisering og enklere skalering, modifisering og utskifting av systemer. Vi ønsket også å kombinere og redusere flere roller i organisasjonen, fjerne dupliserte arbeidsflyter og bygge digital kompetanse med økte ferdigheter. Prosjektet har gjort oss forberedt på ekstremt raske snuoperasjoner og publisering til alle plattformer.

Vi har transformert verdikjeden for innholdshåndtering, fra toppen av kjeden med metadata relatert til kontrakter og rettigheter, til salgs- og planstyring, inkludert innholdslevering og publisering på alle plattformer. Vi hadde også nyvinninger som verdens første IP-utspilling. Alt henger sammen og er transparent for alle plattformer.

Vi utviklet vår egen Enterprise Service Bus, med produktspesifikke adaptere, som støtter integrasjonen mellom alle systemer. Dette gir oss muligheten for fleksible teknologiendringer i fremtiden og enklere skalering. Alt er basert på bruk av en Global ID-struktur, som objektifiserer innholdet vårt på tvers av et titalls individuelle systemer. Med vår teknologistrategi i kjernen, er det ingen direkte integrasjon mellom systemer, heller ikke mellom planlegging og playout. Og for første gang i vår historie har vi nå tilgang til alle data i sanntid.

Moderne arbeidsflyter

Vi har hatt store effektivitetsgevinster. Vi oppnådde 30% reduksjon i opex og forventer ytterligere reduksjoner i fremtiden. Imidlertid ligger den reelle verdien i tilgangen til data og analyse, redusert tid til marked, rask behandlingstid og kombinert rettighetsstyring for OTT og lineær, basert på oppstrøm-tenking. Når en fil har forsinket levering, kan operatøren av innholdstjenester ganske enkelt snu seg til publiseringsdesken og få dem til å endre publiseringstiden for OTT, og CXM-teamet kan adressere endringen direkte til våre forbrukere. Ingen flere anrop eller e-post. En moderne måte å jobbe på.

Dette prosjektet har handlet om læring, men også om å avlære gamle vaner. Det handler om å balansere det nye og det gamle ved siden av. Det handler om organisering og struktur, kultur og mennesker. Det har vært utmattende og krevende, men til slutt nådde vi målet.

Ingen vet med sikkerhet hva som vil bli de fremtidige forretningsmodellene i vår bransje, men med dette prosjektet er TV 2 nå posisjonert for å møte morgendagens ukjente behov. Et av de viktigste læringspunktene fra en digital transformasjon er at den egentlig aldri slutter. Og husk at teknologi bare er en enabler - hovedfokuset må være på mennesker.

Kilde