Til forsiden
Om TV 2

Våre selskaper

Bruk nedtrekksmenyen for å lese mer om selskaper som er en del av TV 2-konsernet👇

TV 2 Skole tilbyr digitale læremidler gjennom Elevkanalen.no, og leverer nyskapende, nettbaserte nyheter tilpasset grunnskole, videregående og voksenopplæring.

I tillegg til filmer, tekster, oppgaver og lærerveiledninger til fag i grunnopplæringen har TV 2 Skole flere daglige og ukentlige nyhetssendinger tilpasset elever på alle trinn. Alle nyhetssakene knyttes direkte til fag og læreplanmål.

TV 2 Skole tilbyr også nyhetstjenester og læremidler rettet mot minoritetsspråklige og nyankomne. De er ledende i læremiddelbransjen når det kommer til universell utforming og individuell tilpasning, og har et unikt tilretteleggingssystem for mennesker med sterkt nedsatt funksjonsnivå. Gjennom prosjektet digjobb.no kan hver enkelt elev sette preferanser som tilpasser læremiddelet etter behov.

Elevkanalen.no er en læremiddelportal som eies av TV 2 Skole. Over 40 leverandører av innhold er representert med innhold i Elevkanalen, og når ut til mer enn 75 % av elever i grunnskolen, 50 % av videregående og over 80 % av voksenopplæringen.

Daglig leder: Yngvar C. A. Nordberg
Sted: Oslo
Eierskap: 100 %

RiksTV er en av Norges ledende Digital-TV distributører. RiksTV leverer sine tjenester via det norske bakkenettet, gjennom fiberpartnere, og via åpent internett gjennom tjenesten «Strim». RiksTV dekker 98 % av Norges husstander og om lag 90 % av alle hytter og fritidsboliger.

Administrerende direktør:
 Jérôme Franck-Sætervoll
Sted: Oslo
Eierskap: 100 %

Vimond har utviklet markedsledende teknologi og løsninger for administrasjon, lagring og distribusjon av video over internett. Løsningene benyttes av en rekke mediebedrifter og teleselskaper rundt i verden som en grunnleggende teknologi for deres strømmetjenester.

Administrerende direktør: Fredrik Gunnestad
Sted: Bergen
Eierskap: 100 %

Aventia leverer videostrømming og stemmetjenester til norske kommuner. Gjennom Aventia kan kommunens befolkning følge politiske debatter og holde seg oppdatert på politikken i deres lokalsamfunn, selv når de ikke har mulighet til å møte opp fysisk i kommunens rådhus. Selskapet bidrar derfor til å spre relevant og viktig informasjon til folk flest, og bygger derfor opp under TV 2s samfunnsoppdrag.

Aventia gjør det også mulig for kommunepolitikerne å delta i debatter og avgi sin stemme, uten å selv være til stede.

Daglig leder: Marius Berg-Storøy
Sted: Tønsberg
Eierskap: 68 %

Broom.no er Norges største nettside med bilrelatert innhold, og leverer innhold til TV2.no og egen nettside. Selskapet jobber både redaksjonelt og kommersielt, og fokuserer på forbrukerstoff, underholdning og video. I tillegg tilbyr Broom bruktbil- og «Broom»-guide, biltester, samt egen eksperttjeneste: Spør Benny.

Daglig leder og redaktør: Knut Skogstad
Salgssjef: Øyvind Blankvandsbråten
Sted: Oslo
Eierskap: 100 %

Wolftech Broadcast Solutions tilbyr planleggings- og publiseringsverktøy til mediebedrifter over hele verden.

Wolftech leverer sky- og nettbaserte programmer og tjenester som gir støtte til redaksjonell planlegging og ressursstyring. Verktøyene gir redaktører, journalister og produsenter et felles verktøy for samarbeid og beslutninger med tilhørende oversikt over ressursbehov og ressursenes tilgjengelighet.

Administrerende direktør: Arne Berven
Sted: Bergen
Eierskap: 91 %

Electric Friends tilbyr avanserte robotstyrte kameraløsninger, som gir produksjoner jevn, lydløs, sakte og rask kamerabevegelse, og er estetisk egnet for TV. Kameraene kommer med sikkerhetsfunksjonene som kreves for å ivareta sikkerheten til både studiogjester og mannskap.

Selskapet har utviklet og leverer en robotisert kameraløsning som de fleste kjenner igjen fra TV 2s nyhetsstudio, hvor seks robotkameraer er installert. De robotstyrte kameraløsningene har en skinneløsning hvor all nødvendig kabling er skjult i skinnene som ligger nedfelt i gulvet. Dette gir en fleksibel studioløsning hvor man kan bruke hele studioarealet til produksjon, og ikke dele mellom produksjonsareal og teknisk areal.

Electric Friends leverer roboter til TV 2, i Bergen og Oslo, til to kunder i Sveits og til kunder i UK, Kina, Dubai og Østerrike.

Administrerende direktør: John Kjellevold
Sted: Bergen
Eierskap: 99,3 %

Screen Story er et landsdekkende kommersielt produksjonsselskap. Selskapet leverer blant annet redigeringstjenester og produksjon av film og foto, samt digitale arrangementer til næringsliv og offentlige institusjoner. I tillegg drifter Screen Story en rekke rammeavtaler med store energiselskaper, banker og utdanningsinstitusjoner.

Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og kontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Kristiansand og Hamar.

Screen Story (opprinnelig TVP) ble opprettet i 1983 og er landets eldste produksjonsselskap.

Administrerende direktør: Tommy Aase
Sted: Stavanger
Eierskap: 90,2 %

TV 2 Invest investerer i, og følger opp, spennende selskaper i relativt tidlig fase. Selskaper som har lansert et produkt eller en tjeneste, men som ikke har midler og/eller kompetanse til å følge opp med nødvendig markedsføring til å gjøre produktet tilstrekkelig kjent. Koblingen mellom et godt produkt, bra management og TV 2s erfaring og markedskraft, har gitt mange gode resultater som f.eks. Xpolra, ChiliMobil,1881 eller mobil-legetjensesten Eyr.

TV 2 Invest er som regel en langsiktig eier og bidrar om ønskelig i selskapenes styre.

Daglig leder: Axel Dahl
Sted: Oslo/Bergen
Eierskap: 100 %