Til forsiden

Universell utforming og tilgjengelighet

Vi ønsker at flest mulig skal kunne få med seg våre programmer og nyhetssendinger.
Her kan du finne mer informasjon om hvordan TV 2 jobber fortløpende med teksting, tegnspråktolking og synstolking av våre programmer.

Teksting

TV 2 ønsker å tekste alle ferdigproduserte programmer på alle våre lineære kanaler og programmer på TV 2 Play, helt uavhengig om det er norsk, engelsk eller andre språk.

På TV 2 Play finner du dette som en valgfri funksjon i spilleren. Ser du TV 2 Direkte via TV 2 Play, kan du også velge direkteteksting.

For direktesendinger på lineær-TV mellom klokken 18:00 og 23:00, har TV 2 Direkte direkteteksting som du finner på tekst-TV side 222. Andre større livesendinger – fortrinnsvis sport – utenfor dette tidsrommet blir sporadisk tekstet. Her gjør vi en vurdering fra gang til gang.

Reprisen av God Morgen Norge har også automatisert teksting, som også finnes som valgfritt på tekst-TV, side 222.

§ 2-19. Tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser

Riksdekkende kommersielle fjernsynskanaler med en andel på mer enn fem prosent av de samlede seertallene for fjernsyn skal tilrettelegge programmer for personer med funksjonsnedsettelser gjennom teksting, tegnspråktolking, synstolking, lydtekst eller andre teknikker.

§ 2-6. Tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser i kommersielle fjernsynskanaler

Riksdekkende kommersielle fjernsynskanaler med en andel på mer enn fem prosent av de samlede seertallene for fjernsyn skal tilgjengeliggjøre programmer for personer med funksjonsnedsettelser ved å:

a. tekste alle ferdigproduserte fjernsynsprogrammer mellom klokken 18.00 og klokken 23.00, og direktesendte fjernsynsprogrammer i samme tidsrom, dersom det er teknisk og praktisk mulig.

b. ukentlig sende fjernsynsprogrammer med tegnspråktolking, dersom det er teknisk og praktisk mulig.

c. månedlig sende fjernsynsprogrammer med synstolking, dersom det er teknisk og praktisk mulig.

Tegnspråktolkning

TV 2 tegnspråktolker i henhold til loven 1 utvalgt program per uke.
Disse programmene finner du på TV 2 Play og på NRK sin tegnspråkkanal for lineærvisning.

Åpne TV 2 Play på din enhet. Se hvor du finner TV 2 Play

Benytt søkefeltet og skriv inn "tegnspråk", eller klikk her.

Synstolkning

TV 2 synstolker i henhold til loven om 1 utvalgt program per måned.
Disse programmene finner du på TV 2 Play.

Åpne TV 2 Play på din enhet. Se hvor du finner TV 2 Play

Benytt søkefeltet og skriv inn "synstolket", eller klikk her.