Til forsiden

Åpenhetsloven

Egmonts Social Compliance Programme

TV 2 er heleid av Egmont. Egmont tilstreber å sikre at alle produkter er produsert på en ansvarlig, sikker og etisk måte. Arbeidet med Egmonts Code of Conduct implementeres i Egmonts Social Compliance Programme.

Lampe utformet som TV 2 sin logoLampe utformet som TV 2 sin logo
Foto: TV 2

TV 2 gjennomfører kartlegging av egen verdikjede og gjennomgang av avtaler med leverandører og leverandørkjeder. Vi har løpende intern opplæring av ledere og medarbeidere om loven og tilhørende verktøy, for å sikre at TV 2 oppfyller Åpenhetslovens rapporteringskrav.  

Mediehuset er i gang med kartlegging av egen verdikjede og gjennomgang av avtaler med leverandører og leverandørkjeder. Vi har løpende intern opplæring av ledere og medarbeidere om loven og tilhørende verktøy, for å sikre at medarbeidere følger opp og TV 2 oppfyller Åpenhetslovens rapporteringskrav.

Du finner styrets redegjørelse pr. 18. april 2023 her.

Slik jobber vi med Åpenhetsloven:
I TV 2 har alle ansvar for etterlevelse av forpliktelsene og førstelinjen er basert på at den som har kontakt med leverandøren, også gjør og innestår for vurderingen. TV 2s innkjøpsenhet og TV 2s juridiske avdeling veileder og bistår. Kontraktsparten skal på sin side alltid være orientert om at TV 2 stiller krav og gjør vurderinger etter Åpenhetsloven.

Når TV 2 inngår eller viderefører en avtale gjøres det alltid en risikovurdering. Her vurderes alvorlighetsgraden og sannsynligheten for at det foreligger kritikkverdige forhold på leverandørens side. Avtalen flagges deretter som «rød», «gul» eller «grønn», og status legges inn i TV 2s avtalehåndteringssystem.

I risikovurderingen inngår blant annet:

 • Generell risiko knyttet til det landet produksjonen skjer
 • Hvilken/hvilke bransjer som er involvert
 • Hva slags produkt/tjeneste som leveres
 • Om det er komplekse leverandørkjeder, dvs. mange ledd/underleverandører
 • Om det brukes mellommenn/rekrutteringsagenter
 • Risiko for at leverandøren ikke etterlever grunnleggende arbeidstakerrettigheter
 • Risiko for at det benyttes migrant- eller andre arbeidere i en utsatt posisjon ved leveransen

Undersøkelsene baseres på erfaring med og informasjon fra leverandøren, andre tilgjengelige kilder og spørsmål til relevante personer på leverandørsiden. Tiltak iverksettes og utføres avhengig av resultatet av vurderingen. Dette kan gå fra krav om ytterligere dokumentasjon til at TV 2 velger en annen leverandør, eller tar inn vilkår og frister i avtalen som sikrer at de kritikkverdige forholdene opphører.

Noen forhold anses som så alvorlige at de aldri skal aksepteres, og alltid flagges som «røde»:

 • Barnearbeid
 • Tvangsarbeid
 • Alvorlig helserisiko og sikkerhetsmangler (død, alvorlig skade)
 • Brudd på lovbestemt minstelønn
 • Korrupsjon og bestikkelse
Dersom det oppdages brudd hos en leverandør på et av disse områdene, stanses leveransen og leverandøren settes på en egen liste for overvåkning, med krav om særskilt dokumentasjon og oppfølgingsrevisjon som bekrefter at forholdene er opphørt, før leveransen kan gjenopptas.

For spørsmål om TV 2s håndtering av Åpenhetsloven, ta kontakt her

Egmonts Social Compliance Programme

TV 2 er heleid av Egmont. Egmont tilstreber å sikre at alle produkter er produsert på en ansvarlig, sikker og etisk måte. Arbeidet med Egmonts Code of Conduct implementeres i Egmonts Social Compliance Programme.