Til forsiden

Brukervilkår

Vilkår for bruk av TV 2s tjenester

https://play.tv2.no/tac

Sist oppdatert 30.06.2023

1. HVA VILKÅRENE GJELDER

Tjenestene tilbys av TV 2 AS, organisasjonsnummer 979 484 534, postadresse Postboks 7222, 5020 Bergen.

Disse vilkårene gjelder for ditt kundeforhold til TV 2 og din bruk av TV 2s digitale tjenester, herunder TV 2 Play. Vilkårene gjelder også der du har fått tilgang til TV 2 Play gjennom en av våre distribusjonspartnere.

Vilkårene gjelder kun privat bruk. Er du bedriftskunde trykk her.

Ved å ta i bruk våre tjenester, legger vi til grunn at du (i) har lest, forstått og godtatt brukervilkårene og personvernerklæringenvår, (ii) er over 13 år og (iii) er bosatt i Norge. For å kjøpe abonnement til våre tjenester må du være over 18 år.

2. OM TJENESTENE

2.1 Tjenestenes innhold

TV 2 leverer nyheter, aktualitet, sport og underholdning gjennom strømmetjenesten TV 2 Play samt en rekke andre nettsider og apper («Tjenestene»). Noen av Tjenestene krever at du oppretter en brukerkonto, noen forutsetter at du tegner et abonnement. For noen Tjenester kan det også være tilleggsvilkår.

Hvilket innhold som er tilgjengelig, hvor lenge og på hvilken måte vil variere mellom Tjenestene. Noen typer innhold vil også kunne lastes ned midlertidig og nås uten internettilkobling. Det er også adgang til å kjøpe og leie utvalgte enkeltfilmer. Ved bruk av TV 2 Play vil det være et begrenset antall enheter som kan registreres og benyttes samtidig.

2.2 Særlig om kjøp og leie av film

Kjøp- og leiesum vil umiddelbart belastes oppgitt betalingskort ved bestilling. Leiefilm er tilgjengelig i den angitte leieperioden. Ved filmkjøp (Electronic Sell Trough), vil den aktuelle filmen være tilgjengelig på din brukerkonto så lenge denne er aktiv og ikke er slettet, se punkt 5. Tilgangen kan også påvirkes av TV 2s rettigheter eller pålegg fra leverandør.

2.3 Særlig om Disney+

Disney+ er en egen strømmetjeneste som leveres av The Walt Disney Company (Benelux) BV («Disney»). For å ta i bruk Disney+ må du, i tillegg til å kjøpe et abonnement som inneholder tjenesten, registrere deg hos Disney og akseptere Disneys brukervilkår. Disney er ansvarlig for innholdet og funksjonaliteten i Disney+, og for behandling av de personopplysninger som Disney samler inn (se Disneys personvernerklæring).

2.4 Særlig om MyGame

MyGame er en egen strømmetjeneste som leveres av My Game AS («MyGame») på TV 2 Play. For å ta i bruk MyGame må du registrere deg, og akseptere både TV 2s brukervilkår samt MyGames egne vilkår. For mer informasjon om MyGame og særlig om behandling av personopplysninger, se her

3. BRUK AV TJENESTENE

3.1 Tillatt bruk

Tjenestene gjelder bare privat bruk og kan kun deles med personer i samme husstand som deg.

Du må ikke dele passord til din brukerkonto med andre, eller videreselge eller bruke Tjenestene kommersielt. Ved mistanke om misbruk eller brudd på disse vilkårene, kan TV 2 midlertidig sperre kontoen din.

Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenestene (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk, samt å legge ut innhold fra Tjenestene på Internett og i sosiale medier uten tillatelse.

3.2 Mindreåriges bruk av TV 2 Play

Noe av innholdet i våre Tjenester på TV 2 Play kan være uegnet for mindreårige. Der tjenesten skal brukes av mindreårige, anbefaler vi at du oppretter egne profiler tilpasset denne bruken, se kontosiden.

3.3 Geografisk begrensning

TV 2 Play kan brukes hvis du har midlertidig opphold i EU/EØS, men ellers ikke utenfor Norge. For mer informasjon om bruk av TV 2 Play i utlandet, se her.

4. TV 2S ANSVAR FOR TJENESTENE

4.1 Feil på Tjenestene

TV 2 er ansvarlig for innholdet i Tjenestene og for at de fungerer. Du er selv ansvarlig for internettforbindelsen og utstyret du bruker med Tjenesten. Noen av Tjenestene krever god internettforbindelse for å fungere.

Oppdager du feil på Tjenestene eller mistenker at noen misbruker brukerkontoen din, er det fint om du informerer oss om dette via vår Kundeservice. Se våre hjelpesider for mer informasjon om tekniske krav og feilretting.

Er det langvarige feil ved en betalt Tjeneste som gjør at du ikke kan bruke den, kan du ha krav på refusjon eller gratis tilgang til tjenesten med varighet som samsvarer med tiden tjenesten ikke har vært tilgjengelig.

For øvrig informasjon om dine lovbestemte rettigheter ved forsinkelse og mangler, vises det til digitalytelsesloven.

4.2 Ansvarsbegrensning

TV 2 sitt erstatningsansvar er begrenset i den utstrekning som er tillatt etter digitalytelsesloven og omfatter ikke erstatning for tap som følge av personskade eller tap i næringsvirksomhet.

5. REGISTRERING AV BRUKERKONTO

For å bruke TV 2 Play og enkelte andre Tjenester, må du registrere en brukerkonto med kontaktinformasjon. Vi vil også spørre deg om dine preferanser, for å kunne gi deg en best mulig tjeneste. Brukerkontoen er felles for alle Tjenestene.

Ved registrering av brukerkonto på TV 2s tjenester, vil du kunne være innlogget på flere av TV 2s tjenester samtidig.

Brukerkontoen vil bli slettet dersom du ikke har vært logget inn de siste 12 månedene. Du vil motta varsel i rimelig tid før sletting. Du kan også be om at brukerkontoen slettes.

Brukere som får tilgang til TV 2s tjenester som del av distributørs kanalpakke får egen brukerkonto hos TV 2. For å gi deg en sømløs opplevelse, vil din seerhistorikk fra distributørens ukesarkiv bli en del av din brukerkonto hos TV 2.

6. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

TV 2 er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i Tjenestene. For å utvikle Tjenestene og gi deg mest mulig relevant innhold, anbefalinger og tips, vil vi samle inn informasjon om hvordan du bruker Tjenestene. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler disse i vår personvernerklæring. Du kan enkelt endre innstillingene for personvern på kontosiden.

7. BETALTE TJENESTER

7.1 Abonnement

TV 2 Play tilbyr forskjellige typer abonnement og betalingsmåter. For mer informasjon, se kontosiden for opplysninger om ditt abonnement, priser, forfallsdato og alternative betalingsmåter. Dersom du har fått tilgang til TV 2 Play via ditt TV-abonnement, ta kontakt med TV-distributøren for opplysninger om dette abonnementet.

Tilgang til betalte tjenester forutsetter at du registrerer gyldig betalingsinformasjon.

Abonnementet løper fra det tidspunkt du registrerer deg første gang og fornyes løpende frem til du sier opp. Det samme gjelder ved oppgradering og nedgradering. Oppgraderer du midt mellom to betalinger, vil vi fakturere denne perioden forholdsmessig på neste faktura.

7.2 Betaling

Betalingen trekkes forskuddsvis hver måned. Det er ditt ansvar å sørge for at du kan betale abonnementet ved fornyelse, og at betalingskortet er gyldig og har dekning. Abonnementet nedgraderes til et gratisabonnement dersom betaling ikke skjer i løpet av 30 dager etter fornyelsesdato, og vi vil kreve betalt for de dagene du har hatt tilgang til tjenesten. Det vil gjøres nye forsøk på å gjennomføre betaling til betaling skjer. Vi vil også kunne kreve forsinkelsesrente og -gebyrer. Har du et løpende avtaleforhold, vil du motta varsel fra oss om dette minimum hver sjette måned.

8. UTØVELSE AV ANGRERETT


Du har angrerett ved kjøp av Tjenester fra TV 2.

Angreretten utøves ved å sende melding til TV 2 innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. Ved å inngå denne Avtalen samtykker du til at oppstart av Tjenesten begynner før angrefristen utløper, og at du må betale for den bruk du har hatt frem til vi får melding om din bruk av angrerett.

Når du kjøper eller leier digitalt innhold fra oss i Tjenesten, samtykker du til at du får tilgang til dette innholdet umiddelbart og at din angrerett bortfaller så snart nedlastning eller strømming av innhold starter jf. angrerettloven § 22 bokstav n. Angreretten gjelder ikke ved endring av eksisterende abonnement eller fornyelse.

Dersom du ønsker å benytte deg av din angrerett, vennligst benytt deg av angrerettsskjemaet som ble sendt med ordren din, eller ta kontakt med vårt kundesenter.

9. ENDRINGER OG OPPDATERINGER

9.1 Endringer av innhold og vilkår

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Tjenestene, og vi kan gjøre endringer og forbedringer i Tjenestene uten varsel. Hvis vi gjør endringer i Tjenesten som påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, vil du få varsel i rimelig tid før endringen. Hvis du ikke aksepterer endringen får du mulighet til å si opp avtalen fra det tidspunktet endringen blir foretatt, eller nedgradere til et gratisabonnement. Du må gi oss beskjed om dette senest 30 dager etter at du ble varslet. Hvis du ikke varsler oss, og fortsetter å bruke Tjenesten etter at endringen er gjort, har du akseptert endringen.

9.2 Endringer i pris

Ved prisøkning, utover vanlig prisstigning siden prisen siste gang ble regulert, eller ved nye avgifter, gir vi deg varsel minst en måned i forveien. Ved slik prisendring kan du si opp avtalen eller nedgradere til gratisabonnement, som beskrevet ovenfor. Du har ikke slik oppsigelsesrett ved overgang fra introduksjonspris/kampanjepris til vanlig abonnement.

10. OPPSIGELSE

10.1 Oppsigelsesrett for deg

Du kan si opp ditt abonnement når du vil på kontosiden eller ved å kontakte kundesenteret. Oppsigelsen vil gjelde fra utløpet av perioden du har forhåndsbetalt.

Hvis du har fått tilgang eller kjøpt abonnement fra en tredjepart, f. eks. gjennom iTunes eller hos din TV- eller mobilleverandør, må du sende oppsigelsen til tredjepart for at den skal bli registrert.

Dersom du har kjøpt abonnement med fast avtaletid (bindingstid) og sier opp et abonnement før bindingstiden er utløpt, eller vi sier opp avtalen på grunn av manglende betaling, kan vi kreve et forholdsmessig oppsigelsesgebyr, avhengig av fordelen du fikk ved kjøpet og hvor mye av avtaletiden som gjenstår.

Hvis du har forhåndsbetalt for mer enn en måned, og du sier opp avtalen før den forhåndsbetalte perioden er løpt ut, kan du kreve tilbakebetaling, mot å betale et forholdsmessig avbestillingsgebyr, avhengig av fordelen du fikk ved kjøpet og hvor mye av den forhåndsbetalte perioden som gjenstår.

Dersom du ikke betaler i en periode på seks måneder etter at vi har varslet deg, og avtalen ikke er sagt opp av oss allerede, anses avtalen uansett som oppsagt ved utløpet av denne perioden eller, hvis det er avtalt bindingstid, ved utløpet av bindingstiden.

10.2 Oppsigelsesrett for TV 2

TV 2 kan stenge eller si opp ditt abonnement dersom du ikke overholder vilkårene som fremkommer her.

11. KONTAKT

11.1 Kommunikasjon

TV 2 vil kunne sende deg informasjon om Tjenestene via e-post, SMS og i digitale kanaler. For endring av samtykke og personverninnstillinger, gå inn på kontosiden.

11.2 Kundesenter

Dersom du har spørsmål om Tjenestene, kan du benytte kontaktskjema på våre hjelpesider eller ringe vårt kundesenter på +47 987 022 32.