Til forsiden
Selskapsinformasjon

Egmont Fonden bevilger 40 millioner kroner til ukrainske flyktninger i Skandinavia

I Norge er det Røde Kors, Redd Barna og Norske Kvinners Sanitetsforening som mottar donasjoner.

Et nytt flyktningprogram og 40 millioner norske kroner skal bidra til å sikre at barn, unge og familier på flukt fra krigen i Ukraina får en best mulig start på livet i Skandinavia.

I løpet av de siste ukene har Russlands invasjon av Ukraina sendt millioner av mennesker på flukt, og skandinaviske land forbereder seg på å ta inn store mengder flyktninger. For å bidra til en så god start som mulig på livet i Skandinavia for barn, unge og familier på flukt, har Egmont Fonden besluttet å bevilge 40 millioner NOK (30 millioner DKK) til et flyktningprogram i Danmark, Norge og Sverige. Med bevilgningen vil Egmont Fonden fokusere på tiltak som gir psykososial støtte til barn, unge og familier ved ankomst til de skandinaviske landene, samt på tiltak for å sikre så god integrering som mulig på kort og lang sikt.

Egmont Fonden er en næringsdrivende stiftelse med dobbelt formål: å utvikle medier og støtte utsatte barn og unge. Egmont Fonden har dermed lang erfaring med å støtte barn, unge og familier i krisesituasjoner, og det ligger i fondets DNA å ta utgangspunkt i barns perspektiv.

Henriette Christiansen, som er direktør for Egmont Fondens støtte- og bevilgningsadministrasjon, håper at Egmont Fonden med programmet kan bidra til å forbedre livssituasjonen til de ukrainske barna og deres familier:

Egmont-logo, hovedkontor KøbenhavnEgmont-logo, hovedkontor København

I Egmont Fonden forplikter vi oss til å hjelpe barn og unge i sårbare situasjoner i Skandinavia, og her er barn og unge på flukt en viktig målgruppe. Med flyktningprogrammet ønsker vi å hjelpe i den akutte situasjonen når barn, unge og familier ankommer et skandinavisk land. Samtidig ønsker vi å støtte dem i å etablere en ny hverdag med utdanning, fritidsaktiviteter og et godt sosialt nettverk.

Den ukjente situasjonen flyktningene står overfor krever mot og ydmykhet fra oss i de skandinaviske landene. Vi må være ydmyke overfor den store oppgaven det er å hjelpe og støtte flyktningene. Vi må vise mot og være klar til å handle raskt og fleksibelt, basert på et barns perspektiv. Vi har en god og lang tradisjon for dette i Egmont Fonden, og det er utgangspunktet for det nye programmet.

Flere organisasjoner står klare til å hjelpe

Egmont Fonden har i første omgang besluttet å støtte syv organisasjoner i de skandinaviske landene. Dette er Røde Kors i Danmark og Røde Kors i Norge, Redd Barna i Sverige, Redd Barna i Norge og Redd Barna i Danmark, Dansk Flyktninghjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. Alle organisasjoner står klare til å gi psykososial støtte her og nå, samt bidra til god integrasjon for barna, de unge og deres familier. De resterende midlene vil senere bli delt ut til tiltak som gir mer langsiktig støtte. Det er ingen tidsramme for når pengene skal deles ut.

Henriette Christiansen sier at stiftelsen med tiltaket ønsker å ta et viktig medansvar for å håndtere de utfordringene som barna og familiene på flukt opplever. Og hun oppfordrer mange aktører til å samarbeide for å løse oppgaven:

Vi trenger ekstraordinær innsats og bredt samarbeid på tvers av både sektorer, faginstanser og forvaltningsnivåer for å sikre flyktende barn, unge og deres familier en god start på livet i Skandinavia. I tillegg håper vi å kunne lære av hverandre på tvers av de tre landene.