Til forsiden
OverskriftsbildeOverskriftsbilde
Om TV 2Her finner du informasjon om mediehuset TV 2 – vår rolle som kommersiell allmennkringkaster, våre verdier, TV 2s leder- og redaktørgruppe, våre selskaper, styret i TV 2, vår historie, og mer.
Olav T. SandnesOlav T. Sandnes

TV 2s lidenskap er å fortelle historier som uten oss ikke hadde blitt fortalt. Vi gjør nyheter, sport og underholdning tilgjengelig for deg uansett når, hvor og hvordan du måtte ønske.

Vi lever for å sette spor gjennom å være tett på og engasjere, dette gjelder både historiene vi forteller, men også hvordan vi fungerer som arbeidsplass. Vi dyrker et sterkt og åpent fellesskap, som gir grobunn for mot til å utfordre både seg selv og andre på arbeidsplassen.
Programleder Kadafi Zaman og Janne Amble fra Norge bak fasaden.Programleder Kadafi Zaman og Janne Amble fra Norge bak fasaden.

Hos oss møtes lidenskapen for historier og nysgjerrigheten på teknologi. Våre kollegaer er alt fra journalister, UX-designere, stylister og produktutviklere, til regnskapsførere. Hovedkontoret vårt ligger i Media City Bergen, som også er en internasjonalt ledende klynge for medieteknologi. I tillegg har TV 2 kontorer i Oslo, og lokalkontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger og Hamar.

Uansett hvilket kontor du jobber på, og om det er foran eller bak kameraet, så er alle våre medarbeidere like viktige for å fortelle historiene som uten oss ikke hadde blitt fortalt.

For sammen skaper vi øyeblikkene.

Vi ønsker å berike folks hverdag med nye perspektiver fordi vi brenner for å fortelle og dele historier. Våre små og store historier, blir til små og store samtaler, som skaper små og store endringer. Vi skal være tett på og engasjere gjennom å fortelle historier fra en hverdag du kjenner deg igjen i. Vår lidenskap er å sette spor gjennom å formidle, skape og fortelle historier som uten oss ikke hadde blitt fortalt.

Dette er vårt løfte til deg som leser og seer. Men det er også et løfte om hvordan det er å jobbe i TV 2.

TV 2s verdier

Åpenhet

Åpenhet er en helt avgjørende verdi for et mediehus. Vi søker informasjon og åpenhet i journalistikken. Vi åpner opp samfunnet med våre programmer, og vi skal selv være åpne i kommunikasjonen – internt og eksternt. Åpenhet skal prege våre relasjoner til hverandre og omverdenen, fordi vi oppnår mer når vi er åpne om våre mål og hva som er formålet med det vi gjør.

Fellesskap

For å kunne jobbe som ett lag mot samme mål og i samme retning, står vi side om side og bygger på hverandres ideer. Vi forventer noe av hverandre, og er rause med hverandre. Når vi er rause med hverandre er det lettere å tørre, lettere å feile, og lettere å eksperimentere. Slik skaper vi et sterkt fellesskap og en forpliktelse til hverandre, som fører til sterke prestasjoner.

Nysgjerrighet

Det ligger i en mediebedrifts DNA å være nysgjerrige. Vi må lure på hvordan ting henger sammen. Men nysgjerrighet handler også om å være åpne for nye ideer og erfaringer. Vi skal være nysgjerrige på hverandre, på verden rundt oss, og på ny kunnskap og teknologi.

Lidenskap

Det er forskjell på være opptatt av noe, og å være lidenskapelig opptatt av noe. I TV 2 er vi lidenskapelige. Det har vi alltid vært fordi vi er stolte av oppdraget vårt og arbeidsplassen vår. Den stoltheten skaper lidenskap og engasjement. Dette er en drivkraft i vår kultur som sørger for at vi stadig skaper bedre produkter, bedre historier, bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø.

Mot

I TV 2 skal vi være tett på med historier som engasjerer. Vi setter spor. Det er et modig løfte. Modige løfter krever modige mennesker, og en kultur som gir trygghet til å feile og rom for å skape. Vi tør mye, men vi må tørre mer. Vi skal utfordre oss selv, andre, makthavere og etablerte sannheter. Vi skal tørre å gå nye veier, se ting fra en annen side, ta risiko, og mener det er helt avgjørende å feile for å lære. Vi sier ting som de er, og er direkte og ærlige også når det er ubehagelig. Slik kommer vi oss videre.

Ansvarlighet

Alle i TV 2 har et selvstendig ansvar for å nå de målene vi har satt oss som mediehus. Vi tar aktivt eierskap til felles oppgaver, og vi er rollemodeller for hverandre. Vi bygger troverdighet ved å alltid vise respekt for andre, og ved å vise pålitelighet og ansvarlighet.

PresseetikkPresseetikk